این کلاه مدل لانگ بوده که به کلاه شیطونی هم شناخته میشود. انتهای کلاه با یک بند بسته میشود که باعث میشود قابلیت استفاده هم به عنوان کلاه و هم به عنوان گردنی داشته باشد


  • Free Size
  • بزرگسال
  • مدل لانگ
  • داخل کرکی